IZDELAVA DIGITALIZIRANIH NAČRTOV VARNIH ŠOLSKIH POTI V SLOVENIJI

Vseslovenski projekt, ki povezuje otroke, starše, šole, občino in lokalno okolje.

i 4 3 2 1
PO KORAKIH
Scroll down
1

STROKOVNI PREGLED ŠOLSKIH POTI NA TERENU

Opravimo vam strokovni pregled šolskih poti, na podlagi katerega določimo varnejše šolske poti in izdelamo načrt. Načrt varnih šolskih poti je osnova za varno udeležbo otrok v cestnem prometu na poti v šolo in iz šole.

KORAK
1 2 3 4 i
Scroll down
2

POSNETEK POTI Z GPS NAPRAVO

Vse šolske poti posnamemo z GPS napravo in hkrati zabeležimo opozorilne točke.

i 4 3 2 1
PO KORAKIH
Scroll down
3

TEHNIČNI VNOS VARNIH ŠOLSKIH POTI Z OPOZORILNIMI TOČKAMI IZ PAPIRNE OBLIKE V DIGITALNO

Po opravljenem strokovnem pregledu in posnetih varnih šolskih poti z GPS napravo, opravimo tehnični vnos poti z vsemi opozorilnimi točkami v digitalno obliko.

KORAK
1 2 3 4 i
Scroll down
4

PREGLED POTI IN OBJAVA V MOBLINI APLIKACIJI Lilly&Val NAMENJNI OTROKOM, STARŠEM, OBČANOM
(participacija vseh udeležencev v prometu)

Sledi ponovni pregled poti in objava le teh v mobilni aplikaciji Lilly&Val.

i 4 3 2 1
PO KORAKIH
Scroll down

CENA PAKETA od 1.500,00 EUR

Več o aplikaciji na naši spletni strani:

LILLYVAL.COM

KONTAKT
+386 40 200 009
[email protected] / [email protected]com

Scroll down